Polityka prywatności i zasady przetwarzania danych osobowych

ZASADY PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
PRZY KORZYSTANIU ZE STRONY INTERNETOWEJ 
WWW.SKLEP-ASC.PL


Poniżej przedstawione zostały informacje o tym w jaki sposób, w jakich celach oraz w jakim zakresie przetwarzane są dane osobowe Klienta, w związku z obsługą sklepu internetowego WWW.SKLEP-ASC.PL i poszczególnych jego funkcjonalności.

 1. ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH

1.1Administratorem danych osobowych Usługobiorców/Klientów zbieranych za pośrednictwem Sklepu Internetowego jest ASC Automatyka Systemów Chłodniczych Sp. z.o.o, adres miejsca wykonywania działalności i adres do doręczeń: 05-082 Blizne Łaszczyńskiego, ul. Gościnna 13, nr NIP: 527-216-59-82 , REGON 013181780, adres poczty elektronicznej: asc.warszawa@asc.waw.pl, numer telefonu oraz numer faksu: 22 666 21 62, 63 i 64.

1.2 Kontakt możliwy jest w drodze mailowej na adres: asc.warszawa@asc.waw.pl lub pisemnej na adres ASC Automatyka Systemów Chłodniczych Sp. z.o.o ul. Gościnna 13, 05-082 Blizne Łaszczyńskiego z dopiskiem „Moje dane osobowe”.

1.3 W trybie art. 37 RODO powołany został Inspektor Ochrony Danych Osobowych (zwany dalej Inspektorem). Adres kontaktowy do Inspektora to: inspektor@asc.waw.pl

 1. ŹRÓDŁA POZYSKIWANIA DANYCH OSOBOWYCH

2.Dane osobowe pozyskiwane są przede wszystkim od Klienta, który podaje je podczas rejestracji w Sklepie Internetowym oraz zapisując się na newsletter w serwisie. Dodatkowe dane osobowe, dotyczące np. adresu zamieszkania lub numeru NIP, przekazywane są przez Klienta w związku z realizacją transakcji sprzedaży urządzeń i/lub usług za pośrednictwem Sklepu Internetowego. Dane uzyskiwane są również w związku z rezerwacjami towarów, składanymi reklamacjami oraz w ramach kontaktu z pracownikami Sprzedawcy. 

 1. CELE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

3.1. Dane osobowe Klienta przetwarzane są w celu zapewnienia funkcjonalności Sklepu Internetowego, zgodnie z jego regulaminem. Obejmuje to w szczególności zapewnienie Klientowi możliwości zarejestrowania się oraz możliwość zapisania się na newsletter.

3.2. Jeżeli Klient zdecyduje się dokonać zakupu w sklepie internetowym, dane Klienta będą wykorzystane dla potrzeb realizacji transakcji sprzedaży. Obejmuje to w szczególności otrzymanie od Klienta płatności, dostawę towarów do wskazanego przez Klienta miejsca, wystawienie dokumentów sprzedaży (na życzenie Klienta), świadczenie usług dotyczących zakupionego Produktu, rozliczanie świadczonych usług (np. prośba o przekazanie opinii), jak również umożliwienie skorzystania Klientowi z uprawnień z tytułu gwarancji producenta oraz z tytułu rękojmi.

3.3. Dane osobowe Klienta przetwarzane są dla celów marketingowych, co oznacza w szczególności promowanie oferty produktów oraz usług. W ramach marketingu prezentowane na stronie dopasowane do zainteresowań Klienta oferty oraz promocje. W tym celu dokonywane są czynności profilowania, które jednak w żadnym przypadku nie będzie miało wpływu na prawa lub wolności Klienta, ani nie będzie w inny podobny sposób na Klienta wpływać.
3.4. Dodatkowo, w razie wyrażenia odrębnej zgody przez Klienta na otrzymywanie Newsletter lub na komunikację handlową drogą elektroniczną lub telefoniczną, Sprzedawca będzie wykorzystywać adres e-mail oraz numer telefonu Klienta w celu komunikowania oferty handlowej sklepu.

 1. ZAKRES PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

4.1.Dane osobowe Klienta przetwarzane są w następującym zakresie:

 • imię i nazwisko
 • nazwa firmy (jeżeli Klient ją prowadzi)
 • adres zamieszkania
 • adresy dostaw
 • numer NIP (jeżeli Klient prowadzi firmę)
 • adres e-mail
 • numer telefonu
 • historia transakcji
 • bank Klienta i numer rachunku bankowego, z którego dokonywał płatności
 • podpis Klienta
 • informacje o sposobie korzystania przez Klienta ze strony internetowej (jeżeli wyrazi zgodę na pliki cookies*)
 • numer IP, z którego Klient komunikuje z się ze Sklepem Internetowym
 • informacje o urządzeniu, z którego Klient korzysta odwiedzając stronę, w tym o jego ustawieniu (np. przeglądarka, rozdzielczość ekranu)
 • informacje o wizytach w punkcie odbioru osobistego
 • historia komunikacji pomiędzy Klientem a Sprzedającym
 • dane pochodzące z publicznie dostępnych źródeł
 • informacje o źródłach pozyskania danych Klienta
 • reklamacje Klienta
 • opinie Klienta
 • dodatkowe informacje o Kliencie, które mógł zawrzeć w korespondencji e-mail lub które podał w trakcie rozmowy telefonicznej z pracownikiem Sprzedawcy
 • udzielone przez Klienta zgody.

* pliki cookies to niewielkie pliki tekstowe powszechnie stosowane w sieci Internet, przechowywane na urządzeniu końcowym Klienta. Klient może samodzielnie kontrolować sposób obsługi plików cookies za pomocą ustawień przeglądarki (możliwość ustawienia akceptacji lub blokady plików cookies). Zablokowanie plików cookies może wpłynąć na brak możliwości zarejestrowania się/zalogowania się na konto Klienta w Sklepie Internetowym
lub/i brak możliwości dokonania zakupu. Pliki cookies wykorzystywane są w następujących celach:

 • obsługa logowania - weryfikacja połączenia między użytkownika a serwerem Sklepu
  Sklep nie przechowuje w plikach cookies informacji identyfikujących poszczególnych użytkowników a jedynie dane dotyczące połączenia,
 • prezentacja treści - zabezpieczenie przez wyświetlaniem użytkownikowi ponownie tych samych treści,
 • obsługa formularzy - zabezpieczenie serwisu przed działaniem robotów (programów komputerowych służących do automatycznego badania zawartości serwisu www),
 • przedstawianie sprofilowanych ofert,
 • statystyka - budowanie anonimowych statystyk odwiedzin naszego serwisu.
 1. PODSTAWA PRAWNA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Podstawa prawna przetwarzania danych Klienta jest zależna od tego w jakim celu są one
przetwarzane. I tak:

 • dane osobowe podane dla potrzeb rejestracji na SKLEP-ASC.PL oraz
  w związku z zapisaniem się na newsletter, przetwarzane są w celu realizacji umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną;
 • dane osobowe podane przez Klienta przy okazji zakupów w Sklepie Internetowym przetwarzane są w celu wywiązania się z umowy sprzedaży, a w dalszej kolejności również w celu umożliwienia Klientowi skorzystania z gwarancji producenta lub z uprawnienia rękojmi;
 • jeżeli Klient zamówił dostawęzakupionego towaru do domu lub pod inny adres, w tym jeżeli zamówił montaż urządzenia – jego dane w tym zakresie będą przetwarzane na podstawie zlecenia (realizacja umowy);
 • dane dotyczące korzystania przez Klienta ze strony Sklepu Internetowego, które uzyskiwane są za pośrednictwem tzw. plików cookiesprzetwarzane są na podstawie zgody Klienta, wyrażonej zgodnie z art. 173 Prawa telekomunikacyjnego;
 • w zakresie w jakim Klient jest pytany o opinię dotyczącą danego produktu lub danej usługi dane Klienta w tym zakresie przetwarzane są z powołaniem na tzw. uzasadniony interes administratora, jaki ma w tym aby nieustannie polepszać usługi oraz ofertę produktową;
 • wszystkie dane Klienta, które posiadane są jako administrator danych przetwarzane są również w celach marketingowychz powołaniem na tzw. uzasadniony interes administratora danych osobowych. Cele marketingowe obejmują w szczególności przedstawianie Klientowi ofert i promocji, które mogą go zainteresować, jak również innych informacji promujących markę oraz ofertę Sklepu Internetowego.
 1. OKRES PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Okres przez jaki przetwarzane są dane osobowe Klienta jest zależny od celu przetwarzania.
I tak odpowiednio:

 • rejestracja na SKLEP-ASC.PL  i/lub zapisanie się na newsletter – przez okres przez jaki Klient jest zarejestrowany/zapisany – do czasu wypisania się z serwisu/newsletter’a; po tym okresie dane Klienta będą przetwarzane w celach związanych z rozliczalnością działań Sprzedawcy, do czego Sprzedawca jest zobligowany przepisami o ochronie danych osobowych oraz przez okres przedawnienia roszczeń, jednak nie dłużej niż 10 lat;
 • realizacja sprzedaży – przez okres realizacji umowy; po tym okresie dane Klienta będą przetwarzane w celach związanych z rozliczalnością działań Sprzedawcy, do czego Sprzedawca jest zobligowany przepisami o ochronie danych osobowych oraz przez okres przedawnienia roszczeń Klienta, jednak nie dłużej niż 5 lat;
 • usługi dostawy i montażu przez okres realizacji umowy; po tym okresie dane Klienta będą przetwarzane w celach związanych z rozliczalnością działań Sprzedawcy, do czego Sprzedawca będzie zobligowany przepisami o ochronie danych osobowych oraz przez okres przedawnienia roszczeń Klienta, jednak nie dłużej niż 5 lat;
 • pozyskane dane o sposobie korzystania przez Klienta ze strony Sklepu Internetowego
  (za pośrednictwem plików cookies) oraz dane przetwarzane w bazie marketingowej Sprzedawcy – przez cały okres pozostawania Klientem oraz później przez okres 5 lat licząc od czasu zaprzestanie bycia Klientem (zaprzestania korzystania ze świadczonych przez Sprzedawcę usług oraz nie dokonywanie zakupów w Sklepie Internetowym).
 1. ODBIORCY DANYCH OSOBOWYCH

Dane osobowe Klienta są przekazywane tylko wówczas, gdy jest to niezbędne do zrealizowania świadczeń, które Klient zamawia. Dane osobowe Klienta nie są sprzedawane ani nie są udostępniane komercyjnie podmiotom trzecim. Dane osobowe Klienta mogą zostać przekazane partnerom tj.:

 • firmom przewozowym – w celu dostawy zakupionego Produktu na adres, który Klient wskazał w zamówieniu;
 • firmom transportowym – w celu dostawy Produktu na adres, wskazany przez Klienta przy zakupie oraz w celu realizacji wniesienia do lokalu, w celu montażu, jak również w celu odbioru sprzętu;
 • serwisom odpowiedzialnym za naprawę sprzętu, w przypadku zgłoszenia przez Klienta reklamacji z tytułu rękojmi lub gwarancji;
 • firmom świadczącym usługi dostawy i utrzymania oprogramowania bazodanowego, dzięki któremu prowadzony jest sklep internetowy, newsletter, oraz stosowne ewidencje sprzedaży itd. ;
 • agencjom marketingowym, które pomagają tworzyć dla Klientów oferty, promocje oraz pomagają w bieżącej komunikacji z Klientami,
 • firmom zbierającym opinie o produktach oraz o sklepach – jeżeli Klient chce podzielić się swoją opinią o produkcie lub wrażeniami z korzystania ze sklepu internetowego.

Dla realizacji każdego ze wskazanych celów przekazywane są tylko te dane, które są niezbędne dla jego osiągnięcia. Istotne jest, że tam gdzie to możliwe stosowane są narzędzia anonimizacji lub pseudonimizacji, czyli podejmowane są takie działania, dzięki którym dla partnerów
i podwykonawców Klient pozostaje niemożliwy do zidentyfikowania.

Dane osobowe w określonych przypadkach są przetwarzane przez Sprzedawcę nie jako
administratora, lecz jako procesora, działający na zlecenie innych podmiotów. Podobnie może być i tak, że pracownicy Sprzedawcy w określonych przypadkach działają w imieniu i na rzecz innego administratora danych. Są to następujące przypadki:

 • zamówienie usług telekomunikacyjnych – Orange Polska S.A.
 • realizacja roszczeń z tytułu gwarancji producenta – dany producent sprzętu, co do
  którego zgłaszane jest roszczenie gwarancyjne.
 1. SPOSÓB PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Dane osobowe przetwarzane są zgodnie z obowiązującym prawem, w szczególności zgodnie
z przepisami ustawy o ochronie danych osobowych oraz zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych, według następujących reguł:

 • Reguła adekwatności – przetwarzane są tylko te dane, które są niezbędne dla
  osiągnięcia danego celu przetwarzania; dla każdego procesu przeprowadzana jest analiza spełnienia tej reguły.
 • Reguła transparentności – Klient powinien mieć pełną wiedzę o tym, co dzieje się
  z jego danymi.
 • Reguła prawidłowości - dane osobowe Klienta powinny być aktualne i zgodne z prawdą. Jeżeli Klient stwierdzi, że w jakimś obszarze jego dane osobowe nie zostały zaktualizowane lub są błędne, ma prawo do kontaktu pod adresem inspektor@asc.waw.pl
 • Reguła integralności i poufności – Sprzedawca stosuje niezbędne środki zabezpieczające poufność i integralność danych osobowych Klienta, które obejmują zarówno środki fizyczne i technologiczne ograniczające dostęp do danych, jak również stosowne środki zabezpieczające przed utratą danych.
 • Reguła rozliczalności – Zamiarem Sprzedawcy jest możliwość rozliczenia się z każdego działania na danych osobowych, tak aby w razie zapytania Klienta, mógł udzielić pełnej i rzetelnej informacji dotyczącej tego jakie działania realizowane były na jego danych.
 1. ZGODY

W ramach codziennej praktyki Sprzedawca zbiera następujące zgody od użytkowników
Sklepu Internetowego oraz od Klientów:

 • zgoda na otrzymywanie newsletter drogą elektroniczną, obejmującego informacje o nowościach produktowych, ofertach, przecenach, akcjach promocyjnych itd. Ta zgoda może  zostać wyrażona przez Klienta na stronie SKLEP-ASC.PL
 • inne zgody na otrzymywanie newsletter i komunikację telemarketingową – w ramach realizowanych akcji promocyjnych.

Wyrażenie zgody jest dobrowolne a korzystanie z serwisu lub dokonanie zakupu Produktów lub usług nie jest uzależnione od jej wyrażenia przez Klienta. Jeżeli zgoda została wyrażona, Klient ma prawo wycofać ją w dowolnej chwili pisząc mail na adres:inspektor@asc.waw.pl lub listownie na adres ASC Automatyka Systemów Chłodniczych Sp. z.o.o ul. Gościnna 13, 05-082 Blizne Łaszczyńskiego , z dopiskiem „Dane osobowe”. Z newsletter’a Klient może wypisać się w dowolnej chwili.

Istotne jest, że od chwili wycofania przez Klienta zgody może minąć określony czas, zanim zgłoszenie zostanie przyjęte do systemu, a wszystkie bazy danych się zsynchronizują. Sprzedający podejmie starania, aby te działania odbyły się bez zbędnej zwłoki, ale w żadnym przypadku nie może to trwać dłużej niż jeden miesiąc. Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

 1. PRAWA

Prawo ochrony danych osobowych daje Klientowi szereg praw, z których może skorzystać w dowolnej chwili. O ile nie będzie tych praw nadużywał (np. nieuzasadnione codzienne prośby o udzielenie informacji), to korzystanie z nich będzie dla Klienta nieodpłatne i powinno być łatwe w realizacji. Prawa Klienta obejmują:

 • Prawo dostępu do treści swoich danych osobowych – prawo to oznacza, że Klient może poprosić o wyeksportowanie z baz danych informacje jakie mamy o Kliencie i przesłanie ich do Klienta w jednym z powszechnie wykorzystywanych formatów (np. XLSX, DOCX itp.).
 • Prawo do poprawiania danych – jeżeli Klient dowie się, że przetwarzane dane są nieprawidłowe, ma prawo poprosić o ich poprawienie, a Sprzedawca będzie zobowiązany to zrobić. W takim przypadku Sprzedawca ma prawo poprosić o przedstawienie jakiegoś dokumentu lub innego dowodu na okoliczność zmiany danych.
 • Prawo do ograniczenia przetwarzania danych - jeżeli pomimo zastosowania się przez Sprzedawcę do reguły adekwatności, Klient uzna że dla określonego procesu przetwarzany jest zbyt szeroki katalog danych osobowych, ma prawo zażądać, aby Sprzedawca ograniczył ten zakres przetwarzania. O ile żądanie Klienta nie będzie sprzeciwiało się wymaganiom nakładanym przez obowiązujące prawo, lub nie będzie to konieczne dla realizacji umowy, Sprzedawca przychyli się do żądania.
 • Prawo do żądania usunięcia danych - prawo to, zwane również prawem do bycia zapomnianym, oznacza prawo Klienta do żądania, aby Sprzedawca usunął z systemów bazodanowych oraz z dokumentacji wszelkie informacje zawierające dane osobowe Klienta. Sprzedawca nie będzie mógł tego uczynić, jeżeli na podstawie przepisów prawa ma obowiązek przetwarzania danych Klienta (np. dokumenty transakcji dla potrzeb podatkowych, zobowiązanie z tytułu rękojmi, obowiązek zapewnienia rozliczalności naszych działań). W każdym przypadku Sprzedawca usunie dane osobowe w możliwie najpełniejszym zakresie, a tam gdzie nie jest to możliwe zapewni ich pseudonimizację (co oznacza brak możliwości zidentyfikowania osoby, której dane dotyczą bez odpowiedniego klucza powiązań), dzięki czemu dane Klienta, które muszą zostać zachowane zgodnie z obowiązującym prawem, będą dostępne wyłącznie dla bardzo ograniczonego kręgu osób.
 • Prawo do przenoszenia danych do innego administratora danych - zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych Klient może poprosić Sprzedawcę aby wyeksportował dane, które do dotyczą w celu ich dalszego przekazania do innego administratora danych.
 • Prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych Klienta - prawo do sprzeciwu Klient składa wówczas, gdy nie chce aby Sprzedawca przetwarzał jego  dane osobowe w określonym celu (np. w celach marketingowych). W takim przypadku dalej będą przetwarzane jego dane dla potrzeb innych procesów (w innych celach), ale już nie dla celu, dla którego zgłosił sprzeciw.

Uprawnienia, o których mowa powyżej mogą być wykonywane przez Klienta poprzez kontakt pod adresem e-mail inspektor@asc.waw.pl lub pisząc na ASC Automatyka Systemów Chłodniczych Sp. z.o.o ul. Gościnna 13,05-082 Blizne Łaszczyńskiego, z dopiskiem „Dane osobowe”. Jeżeli Klient uzna, że w jakikolwiek sposób zostały naruszone reguły przetwarzania jego danych osobowych to ma prawo do złożenia skargi bezpośrednio do organu nadzoru (od 25 maja 2018 roku jest to Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych). W ramach wykonania tego uprawnienia powinien podać pełny opis zaistniałej sytuacji oraz wskazać jakie działanie uznaje za naruszające jego prawa lub wolności. Skargę należy złożyć bezpośrednio do organu nadzoru.

W sprawach nieuregulowanych regulaminem zastosowanie mają postanowienia Kodeksu cywilnego i odpowiednich ustaw prawa polskiego, a także prawa Unii Europejskiej, w szczególności RODO (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE).

 

 

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl